Tobak, folköl och e-cigaretter

LÄS MER

E-tjänst för ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror 

(detaljhandel). På blanketten ska personuppgifter, försäljningsställe, säte, faktureringsuppgifter samt typ av tillstånd anges. Ansökan kräver underskrift och skickas per post. Postadress framgår på ansökningsblanketten. 

Du ska även bilägga följande till ansökan 

  • Dokument om ägarförhållanden 

  • Utdrag från Bolagsverket 

  • Egenkontrollprogram 

  • Finansieringsplan 

Information om vilka regler som gäller för att få ett tillstånd framgår på blanketten. 

Avgift: Uddevalla kommun tar ut en anmälningsavgift samt en årlig tillsynsavgift. 

Folköl, tobak och e-cigaretter - Uddevalla kommun 

Frågor om e-tjänsten

Tillståndshandläggare
tillstandsenheten@uddevalla.se
0522-69 60 00