Kontrollansvarig för byggprojekt

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här anmäler du en kontrollansvarig till ett byggärende. Kontrollansvarig certifieras av Boverket.  I vanliga fall anmäler du en kontrollansvarig i samband med ansökan om lov, men här kan du göra anmälan i efterhand.

 

Kontrollansvarig ska bland annat hjälpa dig som planerar ett projekt att ta fram kontrollplan och delta i tekniska samråd och besiktningar. Om du behöver en kontrollansvarig eller inte beror på hur stor byggnaden eller ändringen är eller hur komplicerad åtgärden är. Kontakta gärna vårt kontaktcenter om du vill veta mer.

 

Du kan välja att anmäla kontrollansvarig digitalt via vår e-tjänst, eller med pappersblankett.

 

Anmäl digitalt, med e-tjänst

Ha detta redo när du ska fylla i anmälan:

  • En giltig e-legitimation.
  • Din fastighetsbeteckning, till exempel Staden 4:18.
  • Uppgifter om kontrollansvarig, till exempel kontaktuppgifter och uppgifter om certifiering.
  • Diarienummer i ditt ärende om lov, exempel BYGG.2021.1234.

 

Har du skyddad identitet? Då måste du ansöka via vår pappersblankett.

 

Läs mer om kontrollansvarig och kontrollplan 

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
kommunen@uddevalla.se
0522-69 60 00

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa