Ansökan om förhandsbesked

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du har planer på att bygga något som kräver bygglov, kan du först välja att ansöka om förhandsbesked. 

Förhandsbesked söker du oftast där det inte finns en detaljplan som styr byggandet. Får du ett positivt beslut innebär att platsen är lämplig för det du tänker bygga.  Ett positivt förhandsbesked gäller i två år och ger dig större trygghet att ta fram ritningar och dokument för en bygglovsansökan.  

Ett positivt förhandsbesked innebär inte att du får påbörja åtgärderna och du måste söka bygglov inom 2 år för att förhandsbeskedet ska gälla. 

Exempel på när det är bra att ansöka om förhandsbesked: 

  • När du ska bygga ett nytt bostadshus utanför detaljplanerat område 
  • När du ska starta en verksamhet i en ny byggnad utanför detaljplanerat område 
  • När du vill veta säkert om du kan få bygglov innan du införskaffar alla bygglovshandlingar 

Läs mer om förhandsbesked 

  

Komplett ansökan  

För att komma i gång med ditt projekt så snabbt som möjligt är det viktigt att du skickar in en komplett ansökan. Läs och fyll i formulären noggrant och skicka in ansökan så komplett som möjligt. En ofullständig ansökan tar längre tid att handlägga.   

  

Avgifter  

Avgift tas ut för handläggning av ansökan.  Avgift tas ut även vid avslag. 

Läs mer om våra avgifter i byggärende  

 

Hämta dina företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer: Så hämtas företagsuppgifter. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
kommunen@uddevalla.se
0522-69 60 00

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa