Intyg efter installation av avlopp

LÄS MER

Du måste ha tillstånd för att anlägga de flesta typer av eget avlopp. Andra typer av avlopp kräver en anmälan innan du påbörjar installationen.

När avloppet är färdigt skickar du in ett intyg till oss. Intyget fylls i av entreprenör eller ansvarig utförare och ska skickas till samhällsbyggnad som redogörelse för hur avloppet är utfört.  

Samhällsbyggnad granskar intyget och registrerar din anläggning i vårt register över avloppsanläggningar. Du får sedan en bekräftelse från oss på att din anläggning har registrerats och har godtagbar rening.

Avgift

Samhällsbyggnad tar ingen avgift för handläggning av intyget om utförd avloppsanläggning. Intyget ingår i avgiften du betalade då du fick tillstånd eller en godkänd anmälan.

 

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
kommunen@uddevalla.se
0522-69 60 00

Följande behövs för e-tjänsten

  • Diarienummer på beslut

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa