Kompostansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du vill kompostera ditt matavfall krävs en ansökan. För kompostering av trädgårdsavfall, så som grenar och löv, behövs ingen ansökan.

 

Ansökan om kompostering handläggs som en dispens från kravet att kommunen ska ta hand om allt hushållsavfall. En sådan dispens är personlig och upphör om fastigheten byter ägare.

 

Läs mer om kompostering av hushållsavfall

 

Komplett ansökan

Om din ansökan är komplett får du besked snabbare, det kan också påverka avgiften. Det är därför viktigt att du förbereder ansökan väl innan du skickar in den.

 

Ansök digitalt, med e-tjänst

Ha detta redo när du ansöker:

  • En giltig e-legitimation.
  • Din fastighetsbeteckning, till exempel Staden 4:18.
  • Ritning i digital form på din kompost om den är egentillverkad, gärna i PDF.

 

Avgift

Timavgift tas ut för handläggning av dispensansökan. Avgift tas ut även vid avslag. Vid byte av taxa tar Uddevalla Energi ut en administrativ avgift, läs mer på uddevallaenergi.se. Det går inte att kombinera två reduceringar i taxan exempelvis kompostering/samtömning.

 

Läs mer om våra avgifter

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
kommunen@uddevalla.se
0522-69 60 00

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa