Ansökan om stöd barn och familj

LÄS MER

Här kan du via e-tjänst ansöka om stödinsatser hos mottagningsgruppen, avdelningen barn och unga för dig och din familj. Ansökan kan t ex gälla öppenvårdsinsatser som familjebehandling, kontaktperson och kontaktfamilj men också placering i familjehem eller hem för vård eller boende (HVB).

Stöd till familjen - Uddevalla kommun