Transportdispens

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I trafikförordningen finns regler om fordons vikt, bredd och längd. Om ett fordon eller fordonståg, med eller utan last, måste vara bredare, längre eller tyngre än vad grundbestämmelserna medger, är det möjligt att ansöka om undantag (dispens) för just den transporten. Transporttillstånd kan utfärdas om transporten kan utföras utan fara för trafiksäkerheten, skada på vägen eller någon annan avsevärd olägenhet. I varje tillstånd anges vilka villkor som gäller för den aktuella transporten.

Om transporten endast rör sig inom Uddevalla kommun ska ansökan skickas till Uddevalla kommun. Normalt är handläggningstiden för en transportdispens inom kommunen tre arbetsdagar.

Läs mer om transportdispenser

Ansök digitalt, med e-tjänst

Du kan välja att lämna anmälan digitalt via vår e-tjänst, eller med pappersblankett. Om du väljer att logga in i vår e-tjänst kan du när som helst spara de uppgifter du fyllt i din påbörjade anmälan och återuppta vid ett senare tillfälle. Du loggar då in på Mina sidor.
Eller ansöka via blankett och maila den till Funktionsbrevlåda Gata-parkförvaltning

Kommer transporten köra över kommungräns?

Om transporten berör flera kommuner ska ansökan skickas till Trafikverkets regionkontor i den region där transporten startar.

 

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
kommunen@uddevalla.se
0522-69 60 00

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa