Anmälan om värmepump

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du anmäla att du vill installera en värmepump för bergvärme, jordvärme eller ytvattenvärme. (Att installera en luftvärmepump kräver ingen anmälan).

Om du har grannar, stäm av med grannarna innan du gör din anmälan. Om du borrar närmare gränsen än 10 meter går ditt ärende snabbare om du bifogar en skriftlig överenskommelse med din granne.

Använd gärna vår blankett, "Yttrande från granne, värmepump" som finns under blankett-knappen.

Mer information om värmepumpar

Bra att veta:

  • Anmälan kan fyllas i av din entreprenör.
  • Du ska lämna tekniska uppgifter om värmepumpen och köldmedium i anmälan
  • Du ska bifoga en karta över planerat borrhål och kringliggande brunnar med mera.
  • Om du anmäler att du vill installera bergvärme inom vattenskyddsområde kommer din anmälan hanteras som en tillståndsansökan.

Anmäl digitalt, med e-tjänst

Du kan välja att lämna anmälan digitalt via vår e-tjänst, eller med pappersblankett här intill. Om du väljer att logga in i vår e-tjänst kan du när som helst spara de uppgifter du fyllt i din påbörjade anmälan och återuppta vid ett senare tillfälle. Du loggar då in på Mina sidor.

Avgifter

Kommunen tar ut en avgift för anmälan/ansökan om tillstånd.

Läs mer om våra avgifter

Hämta dina företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer: Så hämtas företagsuppgifter. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
kommunen@uddevalla.se
0522-69 60 00

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning
  • Teknisk info om: Borrhål och värmepumpsanläggning
  • En skalenlig karta där borrhål eller jordvärmeslingor har ritats in

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa