Socialtjänsten- Bistånd

LÄS MER

Ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen i form av hemtjänst, vård- och omsorgsboende, ledsagning, mat- och varudistribution m m. I ansökan ska personuppgifter, vad ansökan avser samt skäl för ansökan anges. Ansökan kräver underskrift och skickas per post. Postadress framgår på ansökningsblanketten. 

Avgift: Avgift enligt fastställd taxa. 

Äldre - Uddevalla kommun 

  

Frågor om e-tjänsten

Biståndshandläggare
Kommunen@uddevalla.se
0522-69 60 00