Registrering av medelstor förbränningsanläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Nya medelstora förbränningsanläggningar ska registreras innan de får lov att starta. För befintliga anläggningar gäller övergångsregler för registrering.

Mer om medelstora förbränningsanläggningar

 

Hantering av inlämnade uppgifter

Kommunen har en skyldighet tillgängliggöra inlämnade uppgifter på Uddevalla kommuns hemsida. Uppgifter om personnummer, födelsedatum och bostadsadresser kommer inte offentliggöras.

 

Avgifter

Du som företagare betalar en avgift för registreringen. Du kommer också att få en årlig avgift för tillsyn.

 

Anmälan digitalt, med e-tjänst

När du loggar in i vår e-tjänst kan du när som helst spara de uppgifter du fyllt i din påbörjade registrering och återuppta vid ett senare tillfälle. Du loggar då in på Mina sidor.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
kommunen@uddevalla.se
+10522696000

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa