Begära ut allmän handling - bygglov

LÄS MER

I vårt arkiv har vi ritningar och andra bygglovshandlingar som lämnats in som underlag i bygglovsärenden. Det finns tyvärr inte ritningar eller andra bygglovshandlingar för alla fastigheter i kommunen. Du kan via denna tjänst beställa kopior på exempelvis situationsplan, planritning, fasadritning, ansökan eller beslut om bygglov eller andra bygglovshandlingar. 
För att göra en beställning fyller du i uppgifterna i e-formuläret.

Avgift

Kommunen tar ut en avgift för uppgiften att ta fram, kopiera upp, och skicka handlingar. Avgift tas ut om du vill ha 10 sidor eller fler. Tänk på att en handling kan innehålla många sidor. 
Handlingarna skickas per post, eller om möjligt per e-post tillsammans med faktura.

Kostnad för kopior av allmän handling>>

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
kommunen@uddevalla.se
0522-69 60 00

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa