Frågor, förslag, synpunkter och felanmälan

LÄS MER

Frågor och synpunkter

Har du frågor, synpunkter eller vill ge beröm? Skicka detta till oss!

Ditt ärende kommer att hanteras av berörd verksamhet.

Felanmälan

Här felanmäler du gator, gång- och cykelvägar, gatubelysning, parker, lekplatser, parkeringsautomater och idrottslokaler.

Förbättringsförslag

Här lämnar du förbättringsförslag för mindre åtgärder inom kommunens ansvarsområde som inte kräver politisk hantering, såsom hastighetsbegränsning, parkering, farthinder och vägmärken .

Registrerade personuppgifter hanteras enligt dataskyddsförordningen.

Läs om hur Uddevalla kommun behandlar dina personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
kommunen@uddevalla.se
0522-69 60 00

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa