Ledighet för elev - Grundskola

LÄS MER

Närvaron i skolan är viktig. All frånvaro ska anmälas av dig som vårdnadshavare. För oplanerad frånvaro som sjukdom eller tandläkarbesök gör du en frånvaroanmälan i Edlevo. Vid en planerad ledighet gör du en ledighetsansökan.

Gör ledighetsansökan via Edlevo för ledighet upp till 10 dagar per läsår

Du ansöker om ledighet för sammanlagt högst 10 dagar per läsår i appen Edlevo. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter i appen.

Gör ledighetsansökan via blankett för ledighet över 10 dagar per läsår

Om du ska ansöka om längre ledighet från den 11:e enskilda dagen eller vid en sammanhängande längre period över 10 dagar behöver skolan utförlig information från dig. För dessa ledigheter säger skollagen att du måste ha synnerliga skäl. Ansökan för längre ledighet gör du därför via blankett. Ledigheter från och med dag 11 under läsåret ska du lämna in minst tre veckor före den önskade ledigheten.

Här hittar du mer information om regler för ledighet och utlandsvistelser

Frågor om e-tjänsten

Grundskolekontoret
grundskolan@uddevalla.se