Beställa handlingar från kommunarkivet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För att beställa handlingar via kommunarkivets e-tjänst behöver du logga in med e-legitimation. Det går inte att vara anonym i e-tjänsten. Vill du beställa handlingar anonymt ringer du 0522-69 60 00 eller boka tid för ett besök i kommunarkivet. Kommunarkivet har telefontid helgfria vardagar kl. 09:00-12:00.

I e-tjänsten Beställa handlingar från kommunarkivet kan du beställa allmänna handlingar som har levererats till kommunarkivet. Kommunarkivet har handlingar som är äldre än 10 år. Om du vill ta del av nyare handlingar kan du skicka e-post till kommunen@uddevalla.se.

Kopior av handlingarna kostar om det är 10 sidor eller fler. Det går också bra att komma och läsa eller att fotografera av dem själva. De två sista alternativen är kostnadsfria. Taxa för kopior av allmänna handlingar: Taxa för kopior av allmänna handlingar (uddevalla.se)

En del av de allmänna handlingarna är sekretessbelagda och kan inte lämnas ut till vem som helst. Oftast är det handlingar som handlar om människors personliga eller ekonomiska förhållanden.

Handlingar som kan beställas från e-tjänsten: 

Socialakt 

Gäller handlingar om t.ex. placerade barn, adoption och faderskapsärenden. Handlingarna omfattas av sekretess. Utgångspunkten är att det enbart är individen som berörs som har rätt att se uppgifterna. Den som berörs kan lämna fullmakt åt annan person/myndighet/organisation att ta del uppgifterna. 

Du kan beställa dessa på två sätt, beroende på vem som beställer handlingarna:

1. inloggning med e-legitimation om du beställer handlingar om dig själv.

2. inloggning med e-legitimation, fyll i fullmakt samt posta original till kommunarkivet om du beställer handlingar om någon annan.

Elevhälsan 

Handlingar inom elevhälsan t.ex. elevhälsovårdsjournal eller skolpsykologjournal. Handlingarna omfattas av sekretess. Utgångspunkten är att det enbart är individen som berörs som har rätt att se uppgifterna. Den som berörs kan lämna fullmakt åt annan person/myndighet/organisation att ta del av uppgifterna. 

Du kan beställa dessa på två sätt beroende på vem som beställer handlingarna: 

1. inloggning med e-legitimation om du beställer handlingar om dig själv.

2. inloggning med e-legitimation, fyll i fullmakt samt posta original till kommunarkivet om du beställer handlingar om någon annan.

Övrigt 

Om du är intresserad att ta del av handlingar som inte finns beskrivna ovan är det detta alternativ du ska välja i e-tjänsten. 

Kommunarkivet har handlingar från kommunreformen 1863 och framåt. Här finns handlingar från de kommuner som bildade Uddevalla kommun i kommunsammanslagningen 1971. Det kan till exempel vara kommunfullmäktiges beslut, äldre medborgarförslag eller protokoll från olika nämnder. Handlingar äldre än 1863 finns hos Landsarkivet i Göteborg.

 

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
kommunen@uddevalla.se
0522-69 60 00

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa