Ändrade familjeförhållanden - förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem

LÄS MER

Avgiften för förskola/pedagogisk omsorg/fritidshem baseras på hushållets inkomster. Det är du som platsinnehavare som har ansvar att meddela rätt inkomst och familjeförhållanden så att avgiften för hushållet blir rätt.

Med hushåll menas personer som är gifta eller lever i äktenskapsliknande former och bor på samma adress som barnet, oavsett om man är förälder till barnet eller inte.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
kommunen@uddevalla.se
0522-69 60 00