Orosanmälan vid misstanke eller kännedom om att en vuxen far illa p g a missbruk

LÄS MER

Här kan du göra en anmälan via e-tjänst om du misstänker att en vuxen person över 20 år, bosatt i Uddevalla far illa på grund av sitt missbruk/beroende. Du kan använda tjänsten både som privatperson och i tjänsten med anmälningsskyldighet. E-tjänsten kräver inte att du loggar in med e-legitimation eller bank-id och du kan som privatperson göra anmälan anonymt. Missbruk orosanmälan - Uddevalla kommun