Beställa personalintyg

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om olika intyg som utfärdas av Löneenheten, dokumenten finns då att hämta på Mina sidor.

  • Arbetsgivarintyg ansöker du ex om du behöver skicka uppgifter till A-kassan hur du har arbetat.
  • Tjänstgöringsintyg ansöker du om när du vill ha en samlad bild av de anställningar du har haft/har i Uddevalla kommun. Detta kan ex användas när du söker utbildning.
  • Intyg om inkomstbortfall ansöker du om när du behöver redovisa förlorad inkomst på grund av att du har haft ett annat uppdrag.
  • Intyg om årsinkomst ansöker du om när du behöver registrera nya uppgifter om inkomst hos Försäkringskassan.

Frågor om e-tjänsten

Lönekontoret
lonekontoret@uddevalla.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa