Uttag från spärrat konto - God man, förvaltare, förmyndare

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om att göra uttag från din huvudmans eller omyndigs spärrade konto. Du måste ha tillgång till Bank-id. Normal handläggningstid är 1-2 veckor men kan variera om komplettering krävs.

Huvudregeln är att huvudmannen ska samtycka till alla uttag som görs från spärrat konto. Undantaget är om uttaget gäller levnadsomkostnader eller då huvudmannen saknar förmåga att lämna sitt samtycke. Din huvudmans samtycke kan antingen bifogas i ansökan via ett dokument eller så kan din huvudman, om denne har bank-id, lämna sitt samtycke via bank-id.

Gäller uttaget från en omyndigs konto så ska den omyndige samtycka till ansökan om hen är 16 år eller äldre. Eventuellt samtycke kan lämnas på samma sätt som ovan. Finns två förmyndare ska båda underteckna ansökan och detta gör man genom signering via sitt Bank-id.

Vi vill uppmärksamma dig på att när pengar förs över mellan spärrade konton krävs inte överförmyndarens samtycke.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
kommunen@uddevalla.se
0522696000

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa