Information om/ansökningar avseende elever på extern gymnasieskola - Gymnasieskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du informera/rapportera/ansöka om:

*Elever som skrivits in på skolan, vid läsårsstart eller senare tillfälle

*Elever som skrivits ut, avbryter eller som fullföljt studierna

*Elever med hög frånvaro och elever som riskerar att inte uppnå examen

*Elever som beviljats förlängd skolgång och ansökan om bidrag för förlängd studietid

*Ansökan om tilläggsbelopp/extraordinärt stöd samt  utvärdering av beviljat stöd

Det finns även möjlighet att lämna övrig information via e-tjänsten

 

Frågor om e-tjänsten

Gymnasiekontoret
gymnasiet@uddevalla.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa