Ändring av vistelsetid

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Max 15 timmar

Arbetssökande
Barnet har rätt till placering 15 timmar per vecka när vårdnadshavare är arbetssökande på heltid. Hur timmarna fördelas beslutas av rektor. Det sker ingen reducering av avgiften. Tänk dock på att ändra din inkomst om den påverkas.

Föräldraledighet
Barnet har rätt till placering 15 timmar per vecka under den tid som någon av vårdnadshavarna är föräldraledig för vård av syskon. Vid syskonets födelse och 1 månad framåt, har barnet rätt till vistelse utifrån tidigare schema eller utifrån tid som ni som vårdnadshavare kommer överens om med rektor. Efter 1 månad gäller 15 timmar per vecka. Det sker ingen reducering av avgiften. Tänk dock på att ändra din inkomst om den påverkas av föräldraledigheten.

Allmän förskola
Från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år, har barnet rätt till allmän förskola 525 timmar per år eller 15 timmar per vecka oavsett omsorgsbehov. Placeringen är avgiftsfri. Tiden följer läsårstiderna, vilket innebär att barnet är ledigt alla lov. Hur timmarna fördelas beslutas av rektor.

Över 15 timmar

Arbete – studier
Grunden för barns vistelsetid är vårdnadshavares arbets- eller studietid med tillägg för restid till och från arbete/studierna.

 

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
kommunen@uddevalla.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa