Anmälan om sanering PCB

LÄS MER

Sanering av PCB är en anmälningspliktig verksamhet. Detta innebär att en anmälan om sanering ska skickas in till miljökontoret på kommunen senast tre veckor innan sanering påbörjas.

Läs mer om PCB här: https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/kemikalier/pcb.html