Ansökan om att avsluta ditt uppdrag som god man/förvaltare

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du begära att få bli entledigad från ditt uppdrag som god man eller förvaltare.

När vi har mottagit din begäran kommer vi att söka efter en ny ställföreträdare om huvudmannen har fortsatt behov av hjälp.

Mer information om god man, förvaltare, förmyndare

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
kommunen@uddevalla.se
0522696000

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa