Begäran om ny tid att lämna årsräkning/sluträkning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som är god man eller förvaltare ska varje år redovisa huvudmannens ekonomi till överförmyndaren. Årsredovisning ska vara insänd till överförmyndaren före den 1 mars varje år. Om du av någon anledning inte hinner lämna in din redovisning före detta datum måste ansöka om anstånd.  

Läs mer om årsräkning 

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
kommunen@uddevalla.se
0522696000

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa