Skolskjuts - grundskola/anpassad grundskola

LÄS MER

Alla elever som anser att de är i behov av skolskjuts inför läsåret 2024-2025 behöver skicka in en ansökan om skolskjuts. Skolskjutsen förlängs inte automatiskt över flera läsår utan en ny ansökan måste lämnas in för varje elev inför varje nytt läsår.

Behöver du ansöka om busskort för återstående månader under vårterminen 2024? Använd då den här e-tjänsten för busskort.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
kommunen@uddevalla.se
0522696000