Skolskjuts - grundskola/anpassad grundskola

LÄS MER

Alla elever som anser att de är i behov av skolskjuts behöver skicka in en ansökan om skolskjuts. Skolskjutsen förlängs inte automatiskt över flera läsår utan en ny ansökan måste lämnas in för varje elev inför varje nytt läsår.

 

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
kommunen@uddevalla.se
0522696000