Vårdnadshavarportal skolskjuts och elevresor

LÄS MER

Se information om ditt barns skolskjuts eller elevresa i vårdnadshavarportalen.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
kommunen@uddevalla.se
0522696000

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation