Ansökan om planbesked

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här e-tjänsten kan du skicka in en ansökan om planbesked. 

Du som vill bygga något eller utföra en åtgärd som förutsätter 

  • En ny detaljplan
  • En ändring av befintlig detaljplan eller
  • Upphävning av befintlig detaljplan

ska som ett första steg skicka in en ansökan om planbesked för att få svar på om kommunen anser att det är möjligt att påbörja ett planarbete.

Det aktuella planområdet kan komma att ändras under planprocessen.

Förberedelser

Här kan du läsa om ansökan om planbesked.

Avgifter för ansökan

Handläggning av din anmälan är förenad med en kostnad enligt gällande taxa.

Plan- och bygglovstaxa

Hämta dina företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer: Så hämtas företagsuppgifter.

Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Om du vill göra din ansökan på blankett finns den här.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
kommunen@uddevalla.se
0522696000

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa