Sysselsättningsintyg - Kommunal förskola, fristående och kommunal pedagogisk omsorg

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du som vårdnadshavare har barn som är placerat mer än 15 timmar i veckan i förskola och pedagogisk omsorg begär Uddevalla kommun in ett sysselsättningsintyg av dig. Det gäller för vårdnadshavare med barn som har plats i   

  • kommunal förskola  

  • fristående och kommunal pedagogisk omsorg  

Sysselsättningsintyg ska inkomma från det hushåll som barnet tillhör. Med hushåll avses ensamstående och makar. Med makar jämställs personer som utan att vara gifta med varandra lever tillsammans och har barn gemensamt eller är folkbokförda på samma adress.

Vi tar endast emot digitala ansökningar. Du kan få hjälp med att scanna in ditt intyg på kommunens Kontaktcenter.  Använd kommunens intyg genom att klicka på "Hämta blankett", fyll i denna och bifoga i e-tjänsten eller bifoga intyg från dina arbetsgivare.

Läs mer om sysselsättningsintyg  

 

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
kommunen@uddevalla.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa