Ansökan om riksfärdtjänst

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan om riksfärdtjänst via e-tjänst kräver e-legitimation av den sökande. I ansökan om riksfärdtjänst skall framkomma var den sökande önskar resa, syftet med resan samt en beskrivning av den sökandes funktionsnedsättning, nuvarande färdsätt, medfört hjälpmedel, önskemål om färdsätt, hjälpbehov under resan, ledsagare och medresenär anges. Om du saknar e-legitimation så kan du använda blanketten, denna kräver underskrift och skickas per post. Postadress framgår på ansökningsblanketten. Vid resa med riksfärdtjänst beviljas i första hand resa med allmänna kommunikationer och en ledsagare.

Avgift: Avgift enligt fastställd taxa. 

Riksfärdtjänst - Uddevalla kommun 

  

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa