Plats barnomsorg - Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem

LÄS MER

Vad kan jag använda e-tjänsten till?

Önskar du söka både förskola och pedagogisk omsorg måste du göra två ansökningar, en för varje typ av verksamhet.

 

Avsluta plats och meddela frånvaro i Edlevo

För att avsluta barnets plats (förskola, fritids), lämna schema (förskola, fritids) och meddela frånvaro (förskola, fritids, grundskola) använder du appen/webbtjänsten Edlevo.

 

Ansök via blankett om du exempelvis har skyddad identitet

Om du eller ditt barn har skyddad identitet så ska du inte använda Barn och utbildnings e-tjänst. Använd i stället blanketten för att ansöka. Du ska också använda blankett om:

- du är från ett land inom EU och inte kommer få svenskt personnummer.

- du är asylsökande med LMA-kort. 

- du vill kombinera förskola och pedagogisk omsorg i ansökan. Om du exempelvis önskar plats på en förskola i första hand, och en pedagogisk omsorg i andra hand, får du ansöka via blankett.

 

Ha alltid aktuella kontaktuppgifter

Om du får en ny e-postadress är det viktigt att du meddelar det till oss. Du meddelar ny e-postadress i e-tjänsten under "Mina uppgifter" och "Kontaktuppgifter". Du kan även meddela nya kontaktuppgifter i appen Edlevo.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
kommunen@uddevalla.se
0522-69 60 00