Plats barnomsorg - Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem

LÄS MER

Logga in med e-legitimation

För att använda Barn och utbildnings e-tjänster krävs bankID. Om du saknar bankID och behöver göra en ansökan använder du blankett eller kontaktar kommunens kontaktcenter.

Ansök via blankett vid exempelvis skyddad identitet

Om du eller ditt barn har skyddad identitet så ska du inte använda Barn och utbildnings e-tjänst. Använd i stället blanketten för att ansöka. Du ska också använda blankett om:

- du är från ett land inom EU och inte kommer få svenskt personnummer.

- du är asylsökande med LMA-kort. 

- du vill kombinera förskola och pedagogisk omsorg i ansökan. Om du exempelvis önskar plats på en förskola i första hand, och en pedagogisk omsorg i andra hand, får du ansöka via blankett.

Ändring av e-postadress

Om du får en ny e-postadress är det viktigt att du meddelar det till oss. Du meddelar ny e-postadress i e-tjänsten under "Mina uppgifter" och "Kontaktuppgifter". Du kan även meddela nya kontaktuppgifter i appen Edlevo.

Vad kan jag använda e-tjänsten till?

Förskola och pedagogisk omsorg

  • ansöka om plats
  • ange inkomständringar

Grundskola

  • ange önskemål om skola inför förskoleklass och år 6/7
  • ange önskemål vid inflyttning till grundskola i kommunen
  • ange önskemål om byte mellan kommunala grundskolor

Fritidshem

  • ansöka om plats
  • ange inkomständringar

Appen Edlevo

För att avsluta plats (förskola, fritids), lämna schema (förskola, fritids) och meddela frånvaro (förskola, fritids, grundskola) använder du appen Edlevo.

Läs mer om att ansöka om eller säga upp en plats

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
kommunen@uddevalla.se
0522-69 60 00