Busskort - Grundskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

 För elev i grundskola som är berättigad skolskjuts enligt skolskjutsreglerna beviljas eleven automatiskt busskort. 

Ansökan måste däremot göras vid: 

  • Ansökan mellan skola och annan adress än folkbokföringsadress 
  • Växelvis boende 
  • Samtliga elever i förskoleklass 
  • Elever som har fritidshemsplats delar av veckan och som ansöker om skolskjuts övriga dagar 
  • Elev som går på annan skola än den kommunen skulle ha placerat eleven i (gäller endast årskurs F-6) 

 

Frågor om e-tjänsten

Grundskolekontoret
grundskolan@uddevalla.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa