Redogörelse uppdrag

LÄS MER

Du som är god man eller förvaltare ska varje år redovisa utförandet av uppdraget till överförmyndaren 

Läs mer om årsredovisning 

Frågor om e-tjänsten

Samverkande överförmyndare
Overformyndaren@uddevalla.se
0522- 69 83 38