Registrera livsmedelsverksamhet

LÄS MER

Registrera livsmedelsverksamhet som bageri, café, butik, restaurang, food truck eller liknande. Verksamheten får starta direkt när du fått beslutet om registrering alternativt efter två veckor efter att anmälan om registrering har mottagits av samhällsbyggnad. 

Du kan även komma att behöva kontakta andra myndigheter för övriga tillstånd, exempelvis ventilation, ombyggnation, alkoholtillstånd, fettavskiljare, installation av gasol med mera. 

Ett beslut om registrering av livsmedelsanläggning är knutet till just den livsmedelsföretagare och den anläggning som beslutet avser. Det innebär att beslutet om registrering inte kan flyttas över till en annan livsmedelsföretagare eller anläggning. Om en anläggning byter juridisk ansvarig, med ett nytt organisations- eller personnummer, måste den nya ägaren lämna in en ny anmälan om registrering innan verksamheten får påbörjas. 

Avgifter 

Företagaren får betala en avgift för registreringen utifrån en taxa som kommunfullmäktige beslutat om.

Läs mer om livsmedelsverksamheter 

Anvisning för hur du fyller i registrering av livsmedelsverksamhet 

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
Kommunen@uddevalla.se
0522-69 60 00