Ansökan om att anlägga avlopp

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Använd denna e-tjänst om du vill:

  • Anlägga nytt avlopp
  • Ändra på eller förbättra ett befintligt avlopp
  • Ersätta ett befintligt avlopp med ett nytt
  • Installera en torrtoalett
     

Kontrollera gärna en extra gång att alla bilagor som krävs är bifogade. Ofullständig ansökan/anmälan kan ta längre tid att handlägga.

Tillstånd från samhällsbyggnad måste vara klart innan arbetet påbörjas med nytt avlopp. Att påbörja arbetet innan du fått tillstånd leder till miljösanktionsavgift.  

Handläggare från samhällsbyggnad kommer att besöka din fastighet för att titta på den föreslagna placeringen. 

Ansökan eller anmälan?

Beroende på vad du vill göra kommer vi att behandla ditt ärende som en ansökan om tillstånd eller anmälan:

  • Ansökan: Ansökan om tillstånd görs för att anlägga alla typer av avlopp med ansluten vattentoalett eller för att koppla in vattentoalett på ett befintligt avlopp där vattentoalett inte finns sedan tidigare. Ansökan om tillstånd krävs också för att anlägga nytt avlopp för enbart bad, disk-, och tvättvatten inom de flesta områden i kommunen.
  • Anmälan: För att göra ett nytt avlopp för enbart bad, disk-, och tvättvatten i områden där tillstånd inte krävs, eller för att installera en torrtoalett (mulltoa eller liknande) krävs en anmälan.  Anmälan krävs också i de flesta fall för ändring av en befintlig avloppsanläggning.  

När avloppet är färdigt

När avloppet är klart är det viktigt att detta rapporteras till oss. Det gör du eller entreprenören genom att fylla i ett intyg.

Skicka in intyg efter installation av avlopp

Avgift 

Avgift tas ut för handläggning av ansökan. Avgift tas ut även vid avslag.

Information om avgift

Information

Våra anvisningar för ansökan om avlopp

Läs mer om eget avlopp på vår hemsida

Hämta dina företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer: Så hämtas företagsuppgifter. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
kommunen@uddevalla.se
0522-69 60 00

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa