Anmälan om olägenhet, störning eller olovlig åtgärd

LÄS MER

Här anmäler du störning som upplevs som miljö- eller hälsorisk, eller en olaglighet vid byggnation.

Det kan röra exempelvis:

  • ett utsläpp eller nedskräpning,
  • dålig hygien i livsmedelslokal,
  • buller eller dålig inomhusmiljö i lägenhet,
  • överträdelser vid byggnation (så kallat svartbygge),
  • otillåtna åtgärder i skyddat område eller
  • ovårdad tomt. 

Information om du störs i din boendemiljö>>

Information om svartbygge, olovligt byggande>>

 

Anmälan digitalt, med e-tjänst

Du kan välja att lämna anmälan digitalt via vår e-tjänst, eller med pappersblankett här intill. Om du väljer att logga in i vår e-tjänst kan du när som helst spara de uppgifter du fyllt i din påbörjade anmälan och återuppta vid ett senare tillfälle. Du loggar då in på Mina sidor.

 

Vill du göra en felanmälan istället?

Rör ditt ärende ett fel som kommunen kan rätta till? Exempelvis hål i en gata, nedfallna träd på kommunens mark, trasig gatubelysning, problem på en lekplats, fel på vatten och avloppsledningar, fulla papperskorgar eller nedskräpning på kommunal mark?

Använd vår felanmälan>>

 

Störningar som kommunen inte kan hjälpa dig med

Vi på kommunen kan bara hjälpa till i de fall vi har lagligt utrymme att göra tillsyn inom ämnesområdet. Här är några ärenden där du ska vända dig till en annan myndighet.

Vanvård eller misskötsel av djur - Kontakta Länsstyrelsen

Störande vilda djur på den egna fastigheten, till exempel grävling, rådjur, räv -  Du som fastighetsägare ansvarar själv och kan kontakta en jägare. Inom detaljplanelagt område får enbart en skadedjursskytt avlossa vapen. För information om skadedjursskytt hör av dig till vårt Kontaktcenter.

Påkörda eller skadade vilda djur - Vid skadade vilda djur, kontakta polisen, telefon 114 14. Vid döda djur utmed väg, kontakta väghållaren. Vid döda djur på tomt, kontakta markägaren.

Lösspringande katter och hundar, eller problem med hundägare som inte plockar upp efter hunden - Kontakta polisen, telefon 114 14.

Inomhusmiljön i den egna villan, exempelvis mögellukt, fuktproblem, dålig ventilation, ohyra - Du som fastighetsägare ansvarar själv och kan kontakta fackman/sakkunnig som kan hjälpa till att utreda eventuella problem.

Ordningsrelaterade grannaktiviteter, till exempel missbruk och fester - Kontakta hyresvärden eller styrelsen i bostadsrättsföreningen, om störningen är i lägenhet. I andra hand kontakta polisen, telefon 114 14.

Störning i inomhusmiljön på arbetsplatser - Kontakta din arbetsgivare och därefter Arbetsmiljöverket

Städning i trapphus eller tvättstuga - Kontakta hyresvärd eller bostadsrättsföreningens styrelse.

Dräneringsfrågor eller dikesfrågor - Kontakta samfällighetsförening om det finns eller Lantmäteriets arkivtjänst

Innan du kontaktar miljökontoret

Innan du kontaktar miljökontoret bör du ha kontaktat fastighetsägare, fastighetsinnehavare, bostadsrättsförening eller den verksamhetsutövare som orsakar störningen. Enligt miljöbalken är fastighetsägare/verksamhetsutövare skyldiga att vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter för människors hälsa och miljön.

Om att vara anonym

När du skickat in anmälan skickar vi många gånger en kopia på anmälan till den person eller verksamhetsutövare som mest troligt ansvarar för störningen. Det gör vi för att personen ska kunna yttra sig över anmälan. Lämna bara in de uppgifter du känner dig bekväm med att andra tar del av.

Du kan vara anonym när du gör en anmälan, men då har vi svårare att utreda ditt ärende eftersom vi inte kan fråga dig om vi behöver veta mer. Vi har heller ingen möjlighet att återkoppla till dig.

Tänk på att inte uppge ditt namn, din e-post eller ditt telefonnummer eftersom du då inte längre är anonym. Alla uppgifter som lämnas in blir offentlig handling. Använd vår e-tjänst utan att logga in eller skriv ut blanketten och skicka in ditt klagomål via brev. Om du skickar e-post kommer din avsändaradress att synas.

Om du anmäler ett klagomål i din boendemiljö kan du inte vara anonym eftersom vi måste kunna kontakta dig för att göra en komplett utredning, och kunna lämna din bostadsadress till den som ska göra åtgärder.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
kommunen@uddevalla.se
0522-69 60 00

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa