Särskild skolskjuts - Anpassad gymnasieskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan särskild skolskjuts

Inför höstterminen 2024 ska elever i anpassad gymnasieskola som behöver skolskjuts med taxi ansöka via e-tjänst. 

Om särskild skolskjuts
Elever i anpassad gymnasieskola kan ha rätt till skoltaxi om behov finns med hänsyn till:

• Färdvägens längd 

• Trafikförhållanden 

• Elevens funktionsnedsättning  

• Någon annan särskild omständighet 

Läs gärna blanketten Rutiner för skolskjuts med taxi som finns här intill under Blanketter.

Har ni inte Bank-ID går det bra att fylla i blanketter istället och skicka in. 

Läs mer om särskild skolskjuts här

Frågor om e-tjänsten

Skolskjuts anpassad gymnasieskola
elevresor@uddevalla.se
0522696000

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa